DanishWorldVentures

The world is our playground

Vores rejser/Our Journeys


Kilimanjaro og Zanzibar/Kilimanjaro and Zanzibar 2006

Det var vores første "store" tur.
Hele rejsen varede 18 dage, hvor vi startede med et 6 dages trek til toppen af Kilimanjaro og derefter nød vi livet på Zanzibar.


English

This was our first big trip.
The whole journey was 18 days in total. We did a 6 days trek to the top of Kilimanjaro and after that enjoyed life on Zanzibar.

 


Øst Afrika/East Africa 2007

Efter første rejse til Øst Afrika, ville vi gerne se mere af landet og fik orlov fra arbejde i 3 måneder.
Formålet med rejsen var at rejse hele vejen rundt om Victoria Søen og besøge vores sponsor barn undervejs.
Højdepunkterne fra turen: besteg Mt. Kenya, Safari i Masai Mara, Gorilla trek i Uganda, Ngorongoro krateret, Bunyonyi søen, riverrafting på Victoria Nilen og at møde George William og hans familie. Sidst men ikke mindst afslutningen på Zanzibar, hvor vi fik mulighed for at svømme med vilde delfiner.


English

After the first trip to East Africa, we wanted to see more of the country and got a leave from work for 3 months. 
The purpose of the journey was to travel all the way around the Victoria Lake and visit our sponsor child.  Highlights from the trip: Climbed Mt. Kenya, Safari in the Masai Mara, Gorilla trek in Uganda, Ngorongoro Crater, Lake Bunyonyi, river rafting on the Victoria Nile River and to meet George William and his family. Last but not least Zanzibar once more where we got to swim with wild dolphins.

 


India-Nepal-Cambodia-Thailand 2008

Denne rejse var en rejse på 7 uger, hvor vi først tog et par dage til Indien for at se Taj Mahal.
Fra Indien fløj vi til Kathmandu i Nepal, hvor vi mødtes med 5 af vores arbejds kolegaer fra Billund Lufthavn (Team Billund Airport). Vi skulle på et 3 uger trek til bjerget Mara Peak - 6.476 m højt. 
Det blev 3 uger vi aldrig glemmer og vi havde en fantastisk tur, også selvom ingen af os nåede toppen.
Vi nåede til High Camp 5.800 m højde.
Da vi kom tilbage til Kathmandu rejste hver især til sit. Nogen hjem andre fortsatte til andre destinationer.
Vi fløj til Bangkok for at tage videre til Cambodia, hvor vi skulle opleve templet Angkor Wat.
Efter 5 dejlige dage i Cambodia, rejste vi tilbage til Thailand for at tage på ø hop ( Koh Chang - Koh Wai - Koh Mak) og mødtes med vores gode venner Ina og Dan. Som afslutning tog vi 3 dage i Bangkok, som endte med at blive 5 dage da Bangkok Lufthavn blev besat.


English
This trip was a journey of seven weeks , where we first travled to India for a few days to see the Taj Mahal.
From India we flew to Kathmandu in Nepal, where we met with five of our friends  from Billund Airport ( Team Billund Airport ) . 
We all went on a 3 weeks trek to the mountain Mara Peak - 6,476 m high.
It was 3 weeks we never forget and we had a fantastic trip , even though none of us reached the top .
We reached High Camp 5800 m altitude.
When we got back to Kathmandu we split up. Some travled home others continued to other destinations.
We flew to Bangkok to continue to Cambodia, where we would see the temple Angkor Wat.
After 5 lovely days in Cambodia , we traveled back to Thailand to go island hopping (Koh Chang - Koh Wai - Koh Mak) and meet with our good 
friends Ina and Dan. At the end we took 3 days in Bangkok, 
which ended up being five days since Bangkok airport was taken over by the people of Thailand.


Fillippinerne/Philliphines 2009

Fillippinerne blev en rejse på 3 uger (Marts måned 2009).
Denne rejse er en af de rejser hvor vi har nået at se mest på mindst tid. 
Vi fløj til Manila hvor vi tilbragte 1 1/2 dag inden vi fløj op nord på Luzon Øen til byen Tuguegarao, da vi troede at det kunne blive et shortcut til Sagada for at se de hængende kister og risterrasserne.
Men det viste sig at den vej vi troede vi kunne lave shortcut via, ikke blev brugt pga. for mange vej røverier.
Så vores shortcut blev en hel dag i bus for at nå til Sagada. Her fik vi at se de hængende kister og en kæmpe grotte som også var blevet brugt som gravsted. Fra Sagada gik turen til risterrasserne i Banaue, hvilket var meget fasinerende og utroligt flot.
Så tog vi bussen fra Banaue tilbage til Manila for at flyve til Lagazpi, som ligger helt sydlig på Luzon Øen. Her besteg vi vulkanen Mt. Mayon - 2463 m højt. Et trek fra tidlig morgen til sen aften.
Efter trek til Mt. Mayon tog vi på tur til Donsol, turen varede en dag. Der fik vi lejlighed til  at svømme med Hvalhajer lige ud for kysten. En meget unik oplevelse, da vi havde en båd helt for os selv og der var ikke andre som svømmede med hvalhajerne end os.
Vi fløj så til Øen Palawan og tog helt op på nordsiden af øen til El Nido, hvor vi var i 8 hele dage og nød livet med snorkling og azur blåt vand.
De sidste to ting vi nåede inden vi rejste hjem igen var en tur i de underjordiske grotter  og 2 dages shopping i Manila.


English
The Philippines was a journey of 3 weeks (month of March 2009). This trip is one of the trips we have managed to see most in the least time. We flew to Manila where we spent 1 1/2 days before we flew north on Luzon island to the city of Tuguegarao, when we thought it could be a shortcut to Sagada to see the hanging coffins and the rice terraces. But it turned out the way we thought we could make shortcut through was not used due to many road robberies. So our shortcut was a full day by bus to reach Sagada. Here we got to see the hanging coffins and a giant cave which had also been used as a burial ground. From Sagada we went to the rice terraces in Banaue, which was very fasinating and incredibly beautiful. Then we took the bus from Banaue back to Manila to fly to Lagazpi which lies entirely south of Luzon island. Here we climbed the volcano Mt. Mayon - 2463 m high. A trek from early morning to late evening. After the trek to Mt. Mayon we took a trip to Donsol, the trip lasted one day. There we had the opportunity to swim with whale sharks just off the coast. A very unique experience when we had a boat all to ourselves and there were not others who swam with the whale sharks than us. We flew to the island of Palawan and went up on the north side of the island to El Nido, where we were 8 full days and enjoyed life with snorkeling and azure blue waters. The last two things we did before we went home again was a tour of the underground caves and 2 days shopping
in Manila.


Tour de nepal 2009/10

Dette blev start skuddet til vores cykelrejser.
Denne cykelturtur startede d. 16. september 2009 fra Vejle, Danmark og igennem 11 meget forskellige lande.
Vores rute var: Danmark, Tyskland,Tjekkiet, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Runænien, Bulgarien, Tyrkiet.
Fra Istanbul fløj vi til Mumbai og cyklede fra Mumbai, Indien til Kathmandu, Nepal.
Efter 8 dages hvile tog vi på et 18 dages trek, for at bestiget bjerget Island Peak med sine 6189 m.
Det blev en uforglemmelig tur. Oplevelserne på cyklen og vandreturen var langt ud over vores forestillinger.
Selvom vi ikke nåede toppen af Island Peak, var det det bedste trek til dato. Som et plaster på såret trekkede vi op til Everest Basecamp og fik set den også.
Da vi kom tilbage til Kathmandu, havde vi nogle dages hvile inden vi fløj til Kuala Lumpur i Malaysia og videre derfra til Perhentian Island for at nyde livet og snorkle. Hvilket også er vores store passion.
Turen strakte sig over 5 1/2 månede, hvor vi havde fået orlov fra Billund Lufthavn.
Vi var tilbage i Danmark d. 7. marts 2010 for at kunne starte på arbejde 1 uge senere.


English

This was the starting point for our bicycle travels.
This trip started on the 16th. September 2009 from Vejle, Denmark and took us through 11 very different countries. 
Our route was: Denmark, Germany, Czech Republic, Austria, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey 
then we flew from Istanbul to Mumbai and biked from Mumbai, India to Kathmandu, Nepal. 
After 8 days of rest we went on an 18-days trek to climb the Mountain Island Peak with its 6189 m. 
It was an unforgettable trip, experience on the bike and on the Trek was far beyond our imaginings. 
Although we did not reach the top of Island Peak, it was the best trek to date. We also trekked to Everest Basecamp even though it was not part of the plan. But as we did not reach the top of Island Peak this gave good meaning to see basecamp instead.

When we got back to Kathmandu, we had some days of rest before we flew to Kuala Lumpuri in Malaysia and further on to Perhentian Island in order to enjoy life and  snorkeling. Which also is our great passion. 
The tour lasted 5 1/2 month, where we had been on leave from Billund Airport. 
We were back in Denmark  7th. March 2010 in order to be able to start work one week later. 


 


Friendship Highway 2011

Efter cykelturen til Nepal, havde vi lyst til mere. Der gik ikke lang tid inden vi begyndte at lede efter en ny tur vi kunne tage vores cykler med på.
Det blev til en tur fra Lhasa i Tibet til Kathmaandu i Nepal. Turen foregik via vejen Friendship Highway, som er en af verdens højst belliigende veje.
I første omgang havde vi selv fundet et firma, som kunne guide os på turen, da det ikke var eller er muligt at bevæge sig frit rundt i Tibet uden opsyn. Men en dag fik vi kontakt til en Italiensk fyr via Thorn Tree forumet på Lonely Planet.  Vi var så heldige at han havde fat i et firma i Kina, som kunne lave turen noget billigere og et andet plus var at Gian, den italienske fyr kunne kinesisk. Så vi blev enige om at cykle sammen med ham og inden afrejse var der også kommet en canadisk pige med på turen. Hendes navn var Tara og er den dag idag en af vores bedste cykel venner.
Inden vi nåede at mødes fik vi skrevet en del mails. Dette for at lære hinanden bedre at kende og få planlagt de sidste ting.
Vi fløj til Chengdu først og blev der et par dage for ar se opforstrings centeret for Pandaer. Samtidig var det her vi mødtes med Tara, som kom med fly fra Canada.
Sammen fløj vi til Lhasa, hvor vi mødtes med Gian. Efter nogle dage i Lhasa begyndte turen mod Kathmandu.
Ialt 1000 km, hvor vi skulle cykle over 5 højdepass i mere end 5000 m højde. Et af  højdepunkterne på turen
var da vi cyklede op for at se Everest Basecamp. Så nu havde vi set Basecamp i Nepal og Kina.
Et andet højdepunkt var da vi skulle bevæge os ned oppe fra plateuaet i 4200 m højde og suse ned af verdens længste nedkørsel på - 160 km. Vel og mærke over to dage. Men en utrolig oplevelse at komme fra koldt vejr med minus 5-10 grader og så komme ned til 24-26 grader og sol plus frodig grønt og masse af vandfald.
Cykelturen tog 18 dage. Vi have en følgebil med alt vores udstyr. Hvilket var godt når vi skulle over de høje pas. Undervejs sov vi i telt så meget som muligt og af og til i tehuse
Turen var helt specielt med den tibetiske kultur og historien der gemmer sig bag. Naturen var enestående og barsk på samme tid. En meget fasinerende tur.
Da vi var ankommet til Kathmandu, hvade vi et par dage sammen inden Gian fløj tilbage til Kina og vi fløj til Thailand for at tage på endnu et Øhop. Tara blev i Kathmandu, hvor hun og hendes kæreste skulle på 3 ugers trek. Hvorefter cyklede Tara videre ned igennem Syd Øst Asien alene.
Rejsen strakte sig over 7 uger ialt.


English
After the bike ride to Nepal, we wanted more. It was not long before we began looking for a new trip we could take our bikes on.
It was a trip from Lhasa in Tibet to Kathmaandu in Nepal. The trip was via the road Friendship Highway and it is one of the world's highest roads.
At first we had found our own company that would guide us on the trip, as it is not possible to move freely in Tibet without a guide. But one day we got in touch 
with a Italian guy via Thorn Tree forum on Lonely Planet. We were fortunate that he had hold of a company in China, which could make the trip something cheaper
and another plus was that Gian the Italian guy spoke Chinese. So we agreed to ride with him and before leaving a Canadian girl came along as well on our trip. 
Her name was Tara, and is to this day one of our best bike friends.
Before we did meet we had written some mails. This to learn each other better and planning stuff.
We flew to Chengdu for a few days so we could see the panda bears in Chengdu Zoo. At the same time it was here we met with Tara, who came by air from Canada.
Together we flew to Lhasa, where we met with Gian. After a few days in Lhasa we started the trip for Kathmandu.
A total of 1000 km, where we were cycling over 5 altitude passes which are in more than 5,000 m altitude and one of the highlights of the trip
were when we cycled up to see Everest Base Camp (The chinese side of Everest).
Another highlight was when we had to cycle down from the plateau at 4200 m height and hurtle down the world's longest descent - 160 kilometers. It took aprox two days.
But an incredible experience to get from cold weather with minus 5-10 degrees and then get down to 24-26 degrees with sun plus lush greenery and lots of waterfalls.
The ride took 18 days. We had a car with all our equipment. Which was nice when we had to climb the high passes.
The trip was very special with the tibetian culture and all it´s history. Nature was unique and harsh at the same time. A very fascinating experience.
When we arrived in Kathmandu, we had a few days together before Gian flew back to China and we flew to Thailand to go Island hopping once more. Tara stayed in Kathmandu 
for another week before she and her boyfriend went on a 3 week trek around the Annapurna region. Where upon Tara rode her bike down through south east asia on her own.
Our journey lasted for seven weeks in total.

 


På cykel hjem fra Kroatien/Cycling home from Croatia 2012

Dette var vores sommerferie i 2012.
Vi havde besluttet os for at flyve til Zadar og så cykle tilbage til Danmark på 22 dage. Vi havde regnet os frem til at det ca. var 1800 km. Så hvis vi cyklede 100 km pr. dag skulle det være muligt på de 22 dage og vi kunne endda have et par pausedage undervejs.
Vi fik en dum start, da vi skulle samle cyklerne i lufthavnen i Zadar, viste det sig at de slanger vi havde købt hjemmefra var en dårlig produktion, for hver gang vi havde pumpet luft i dækkene, gik der hul på slangerne.
Så det endte med vi ikke havde flere slanger og måtte tage transport til den campingplads vi havde bestemt os for at sove på.
Der gik to dage inden vi kom afsted, da vi skulle have fat i nye slanger og fikset problemet.
Turen langs den Kroatiske kyst ver meget smuk og meget varm. Efter Kroatien cyklede vi en dags tid i Slovenien og videre til Italien inden den store test kom i Østrig da vi skulle over HochAlpenstrasse som er Østrigs højst beliggende vej. Vejen snor sig 48 kilometer over alperne. Først 24 kilometer opad stigninger op imod 14 % de stejleste steder inden man når Fuschertörl i godt og vel 2504 m højde, Hvorfra det gik nedad igennem hårnålesving til Zell am See.
Vi kunne godt se at vi ikke kunne nå at cykle hele vejen hjem på den tid vi havde sat af, så fra Zell am See tog vi toget til Ingolfstadt i Tyskland.
Da vi12 dage senere ankomi til Jarplund lidt udenfor Flensburg, kom Heidi's bror os imøde. Han havde cyklet fra Århus for at møde os på vejen hjem.
Efter en hyggelig aften i Flensburg cyklede vi sammen hjem til Vejle. hvorefter Heidi's bror fortsatte til Århus.
Vi nåede at cykle 1800 km på de 22 dage turen varede.


English

This was our summer vacation in 2012. We had decided to fly to Zadar and then cycling back to Denmark within 22 days. We had counted the kilometers to be approximately 1800 kilometers. So if we cycled 100 km per day it should be possible in the 22 days and we could even have a few days break along the way. We got a stupid start when we had to assemble the bikes at the airport in Zadar, it turned out that the tubes we had bought from home was a bad production, for every time we pumped air in the tires, a hole appeared on the hoses. So in the end we had no more tubes and had to take transportation to the campsite we had decided to sleep on. It took two days before we started cycling, when we had to pick up new htubes and fix the problem. The trip along the Croatian coast where very beautiful and very warm. After Croatia we cycled a day in Slovenia and on to Italy before the big test came in Austria when we had to cycle up the Hochalpen Strasse, Austria's highest situated road. The road winds its way 48 kilometers over the Alps. A 24 km uphill climbs up to 14% the steepest places before reaching Fuschertörl in 2504 m altitude, This is the top and from here on we went down through schwitch backs to Zell am See. We could see that we could not manage to go all the way home at the time we set off, so from Zell am See, we took the train to Ingolf Stadt in Germany. From herre wew cycled 12 days before we reached Jarplund just outside Flensburg, Heidi's brother came to met us there. He had cycled from Aarhus to meet us on the way home. After a pleasant evening in Flensburg we cycled together home to Vejle. after which Heidi's brother continued to Aarhus. We mannaged to cycling 1800 km in the 22 days the trip lasted.


Carratera Austral 2013

Denne tur blev til virkelighed da vores veninde Tara skrev til os og fortalte at hun skulle cykle Carratera Austral i marts/april 2013. Det gav anledning til at spørge hende om vi måtte cykle med og det måtte vi hellere end gerne.
Vi mødtes i Santiago de Chile og defra fløj vi 1000 km syd til byen Puerto Montt, hvorfra cykelturen skulle starte. Ialt skulle vi cykle 2200 km og 900 kilometer på grusvej. Vi cyklede ialt 33 dage ned igennem Chile og krydsede grænsen ind til Argentina via en gamle smugler sti, som nu er tilgængelig for vandere og skøre cyklister, som os.
Naturen undervejs var som at være på en anden planet. Både barsk men samtidig utrolg smuk med brusende floder, gletsjer og kæmpe bjerge.
Vi tog på et trek i Torres del Paine nationalpark.Her vandrede vi op til Las Torres for at se dem på tæt hold.
Det er tre gigantiske tårne dannet af sten, som knejser sig op over en smuk gletsjersø 
Vi nåede også at tage en dagstur til Perito Moreno gletsjeren. Gletsjeren er beliggende i Los Glaciares nationalpark ved Lago Argentino og er en del af den største ismasse udenfor Grønland og Antarktis. Gletsjeren er 250 kvadratkilometer stor og 30 kilometer lang. Den er en af de få gletsjere i verden der ikke svinder ind. Gletsjerens front mod søen er 5 kilometer lang og har en gennemsnitlig højde på 60 meter.
Vi cyklede til den sydligste beliggende by i verden, Ushuaia og efter et par dages pause fløj vi til Buenos Aires, hvor vi sluttede af med dejlig rødvin go argentinsk tango


English
This trip became a reality when our friend Tara wrote to us and told that she would cycle Carratera Austral in March / April 2013. It was an 
occasion to ask her if we could ride with her. 
It turned out we where more than Welcome. So we met in Santiago de Chile,where after we flew 1000 km south to the city of Puerto Montt, where the cycling tour should start. 
We had to cover 2200 km in total and 900 km of it was gravel road. 
We cycled a total of 33 days down through Chile and crossed the border into Argentina through an old smuggler path, which is now available for hikers and cyclists crazy as us.
Nature along the way was like being on another planet. Both tough but also pretty with rushing rivers, glacier and giant mountains.
We went on a trek in Torres del Paine Nationalpark. Where we walked up to Las Torres to see them up close.
These are three giant towers made ​​of stone , which towers above a beautiful glacial lake
We also had time to take a day trip to the Perito Moreno Glacier. The glacier is located in Los Glaciares National Park in Lago Argentino and is part of the largest mass of ice outside Greenland and Antarctica.
The glacier is 250 square kilometers and 30 kilometers long. It is one of the few glaciers in the world that does not dwindle . Glacier facing the lake is 5 km long and has an average height of 60 meters.
We cycled to the southernmost town in the world, Ushuaia and after a few days off rest we flew to Buenos Aires, where we finished off with lovely red wine and a Argentine tango.


Australien/Australia 2013

Vi rejste til Australien i september 2013, da vi var inviteret til bryllup ved nogle gode venner og ved samme lejlighed ville vi gerne se lidt nærmere på landet.
Vi tilbragte de første dage i Brisbane/Redcliff og omegn. Brylluppet blev holdt på et smukt sted der hedder Secrets on the lake, som ligger ca. en times kørsel nord for Brisbane i nærheden af den lille hyggelige by Mont Ville.
Efter bryllupet fløj vi til Townsville, hvorfra vi sejlede ud til øen Macnetic Island, en lille ø hvor der kun er meget få biler, da den kun 10 kilometer på hver led. Her nød vi solen og de smukke strande.
Efter 6 dage sejlede vi ind til Townsville og overnattede på Aquaruis by the sea 4 dage. Så havde vi både tid til at se lidt på Townsville og leje en bil for at køre ind i landet til Charters Towers, som er en gammel guldgraver by, men nogle af bygningerne tilbage fra den tid.
Fra Townsville fløj vi tilbage til Brisbane for at være med til en afskedsmiddag for nogle af de andre der også havde været med til brylluppet. Dagen efter middagen fløj vi så til Sydney og havde 5 dejlige dage der.
Inden den lange rejse gik tilbage til Danmark igen.


English
We traveled to Australia in September 2013 when we were invited to the wedding of some good friends and at the same time we would like to 
take a closer look at the country.
We spent the first days in Brisbane / Redcliff and region. The wedding was held at a beautiful place called Secrets on the lake, which is about 
an hour's drive north of Brisbane near the small cozy town of Mont Ville.
After the wedding we flew to Townsville, where we sailed to Macnetic Island, a small island where there are only very few cars as the island only is 
10 kilometers in each direction. Here we enjoyed the sun and the beautiful beaches.
After six days we sailed to Townsville and stayed at Aquaruis by the sea for 4 days. So we had time to take a look at Townsville and rent a car and 
drive inland to Charters Towers, which is an old gold mining town, still with some of the buildings from back in time.
From Townsville we flew back to Brisbane to attend a farewell dinner for some of the others who had also been at the wedding. The day after the 
dinner we flew to Sydney and had 5 wonderful days there.
Before the long journey went back to Denmark.


Oman 2014

I 2014 tog vi en tur til Oman. Vi var så heldige at vi have optjent nok bonuspoint ved at rejse med KLM, så vi kunne købe en retur billet til  712,- pr. person.
Vi have 10 hele dage, hvor vi nåede at se lidt på Mucat og var på en tur ud i ørknen og prøvede at overnatte som i 1001 nats eventyr. Området hed Wahiba Sands (The emty quarters) og stedet 1000 nights camp. Vi rejste i september hvor sæsonen ikke rigtig var startet endnu, nok fordi det var alt for varmt. Vi have omkring plus 40 garder hver dag, så vi var meget glade for aircondition.
Vi så Wadi Shab og kørte op fra Sur af hovedvej 17 langs med Gulf of Oman. 60 Kilometer syd for Muscat havde vi booket os ind på et lukus hotel Sifawy Boutique Hotel som lå i As Sifah.
Vi nåede også at komme på delfin tur, hvor vi så 100 vis af spinner delfiner og derefter fik vi mulighed for at snorkle.


English

We took a trip to Oman in 2014. We were so lucky that we have acquired enough bonus points by traveling with KLM, so we could buy a return ticket for 712 , - danish kroner pr. person. We had 10 full days , where we managed to see some of Muscat and went on a trip into the desert and tried to stay as in 1001 Nights . The area is called Wahiba Sands (The emty quarters ) and the place 1000 nights camp . We traveled in September when the season was not really started yet, probably because it was too hot. We have around plus 40 degrees every day, so we were very happy with the air conditioning. We saw Wadi Shab and drove up from Sur on Highway 17 along the Gulf of Oman. 60 Kilometers south of Muscat we had booked us into a fancy hotel Sifawy Boutique Hotel which was located in As Sifah . We also had time to get on a dolphin trip where we saw many 100 of spinner dolphins and then we got the possibility to go snorkeling as well.


Abu Dhabi - Myanmar - Thailand 2015

Denne rejse var i begyndelsen af 2015. Vi havde 4 ugers ferie, som vi brugte i disse dejlige lande.
Først fløj vi til Abu Dhabi, for at opleve mystikken der.
Vi så Sheikh Zayed moskeen, gik tur på The Corniche og oplevede Farrari World. Så de utrolige bygninger og højhuse der er bygget midt i ørknen.
Fra Abu Dhabi fløj vi til Myanmar, men en overnatning i Bangkok.
Vi ville have været til Myanmar i 2013, men aflyste rejsen dengang pga. oversvømmelser. Men nu skulle det lykkes og vi fløj til Mandalay først. Her ville vi gerne se verdens længste teak træs bro - U Bein - den er 1.1 kilometer lang. Om aftenen oplevede vi en smuk sol nedgang på Mandalay hill.
Fra Mandalay gik turen til Bagan. Vi havde bestilt en bådstur, hvor vi sejlede fra Mandalay til Bagan af Ayeyarwadyfloden. En tur dae tager en hel dag.
I Bagan lejede vi cykler, for at cykle rundt imellem de ufatlig mange templer og stupaer der findes der. Vi brugte 2 hele dage bare på at cykle rundt og opleve, uden vi nåede at se alt.
Vi fløj op for at opleve Inle Lake og tilbragte nogle dage deroppe. Inle Lake var en oplevelse, men alting går så hurtigt og befolkningen kan se ideen i at tjene penge, så synes måske det virkede lidt kunstigt nogen gange.
Som afslutning på Myanmar tog vi 8 hele dage til Ngwesaung og boede på Emerald Sea Resort. Dejligt sted med en laaaaaang hvid strand.
Vi sluttede af med 2 dage i Rangoon hvor vi bl.a så den facinerende Shwedagon Pagoda, som med sine 105 m, knejser over byen.
Vi smug kiggede indefor på det flotte Strand Hotel, som blev åbnet i 1901. Priserne på værelserne var noget vi aldrig vil komme i nærheden af, men sjovt at kigge nærmere på. 
Som afslutning på rejsen tog vi 3 hele dage i Bangkok, hvor vi gik shop amok med vores ynglingsmærke Body Glove og afslappende massager inden vi vendte friske tilbage til arbejdet.


English

This trip was in early 2015. We had 4 weeks holiday that we used in these lovely countries.
First we flew to Abu Dhabi, to experience the mystique there.
We saw Sheikh Zayed Mosque, went for a walk on The Corniche and saw Farrari World. Then the incredible buildings and towers built in the middle of the desert.
From Abu Dhabi we flew to Myanmar, with an overnight stay in Bangkok.
We should have been to Myanmar in 2013, but canceled the trip at the time due to floods. But now it succeed and we flew to Mandalay first. Here we would like to see the world's longest teak wood bridge - U Bein - it is 1.1 km long. After that we got a beautiful sunset on Mandalay hill the same evening.
From Mandalay we went to Bagan. We had ordered a boattrip where we sailed from Mandalay to Bagan by the Ayeyarwady river. A relaxing trip that takes a full day.
In Bagan, we rented bikes to cycle around between the many temples and stupas found there. We spent two full days just cycling and exploring and did not managed to see everything as the area is huhge.
We flew up to experience Inle Lake and spent a few days there. Inle Lake was an experience, but everything goes so fast and people can see the idea of ​​making money, so it seemed a bit artificial sometimes.
At the end of Myanmar, we took eight whole days to Ngwesaung beach and stayed at Emerald Sea Resort. Lovely place with a looooong white beach.
The journey in Myanmar ended with 2 days in Rangoon where we got to explore the fascinating Shwedagon Pagoda, which with its 105 meters, towers over the city.
We also looked Inside is the beautiful Strand Hotel, which was opened in 1901. The rooms are quite expencive and something we never will get near, but fun to look at.
At the end of the journey we took 3 full days in Bangkok where we went on a big shopping spree with our favorite brand Body Glove and got our relaxing massages before we turned back to work.


Pamir Highway 2015

Pamir Highway er en del af Silke ruten og denne cykeltur, kom på tale da Tara tog afsted på hendes verdenstur i starten af 2015. Vi havde fundet ud af at vi kunne mødes i Osh for at cykle Pamir Highway fra Osh i Kyrgistan til Dushanbe i Tajikistan.
Tara havde afpasset hendes tur sådan at vi kunne mødes i Osh 15. september 2015 og så kunne vi cykle afsted sammen dagen efter.
Turen blev desværre aldrig som vi havde regnet med. Tara skulle ansøge om Visum til Tajikistan i Bishkek og normalt er det noget der tager 30 minutter. Men da hun ankom til Bishkek, fik hun en besked om at Ambasaden var lukket på ubestemt tid. Så vi måtte hurtigt laven en plan B.
Planen blev at vi cyklede afsted d. 16. september 2016 med kurs mod Tajikistan og Dushanbe. Tara ville købe en flybillet og så flyve til Dushanbe. Her kunne hun få visum ved ankomsten i lufthavnen og fra Dushanbe ville hun så cykle modsatte vej for at mødes med os. Forhåbentlig i Khorogh.
Det blev ret spændende om det ville lykkes, for undervejs havde vi ingen mobil dækning og ingen internet.
Til sidst fandt vi en løsning via Facebook, hvor vi skrev til en ven i DK, som så kunne skrive til Tara via Facebook og give os en status på hvor langt hun var.
Vi skulle have cyklet hele Pamir Highway via Wakhan Valley, men for at det skulle lykkes at mødes med Tara. Skippede vi den og cyklede den direkte vej til Khorogh. Her lykkedes det at mødes med Tara og vi havde 3 dejlige dage sammen. Vi cyklede endda med hende lidt ind i Whakan Valley, da hun skulle forsætte hendes verdenstur efter mødet med os.
Ialt havde vi 4 uger og vi nåede at cykle 900 km. Hvor mange af kilometerne var i mere end 4000 meters højde.
Det blev en uforglemmelig tur, med den største gæstfrihed vi endnu til dato har mødt på vores ture.
Vi mødet også et par fra Polen, Dawid og Marta. Dem cyklede vi 8 dage sammen med og fik et venskab for livet.


English

Pamir Highway is part of the Silk Route and this bike ride, came true as Tara took off on her World Tour in early 2015. We found out that we could meet in Osh to cycle Pamir Highway from Osh in Kyrgistan to Dushanbe in Tajikistan. Tara had adapted her trip so that we could meet in Osh September 15, 2015 and we could ride off together the following day. The trip unfortunately never went as we had expected. Tara had to apply for her visa to Tajikistan in Bishkek and usually it's something that takes 30 minutes. But when she arrived in Bishkek, she got a message that the embassey was closed without further notice. So we had to quickly prepared a plan B. The plan was that we left Osh on our bikes September 16, 2016, bound for Tajikistan and Dushanbe. Tara would buy a ticket and then fly to Dushanbe. Here she could get visas on arrival at the airport and from Dushanbe she would ride the opposite way to meet with us. Hopefully in Khorogh. It was pretty exciting if it would succeed, on the way we had no mobile coverage and no Internet. We eventually found a solution through Facebook, where we wrote to a friend in Denmark, who could write to Tara via Facebook and give us an update on how far she was. We should have cycled the whole Pamir Highway via Wakhan Valley. But to be sure to meet Tara in Khorogh we skipped it and cycled the direct route to Khorogh. Here we managed to meet up with Tara and we had three wonderful days together. We even biked with her slightly into Whakan Valley when she had to continue her World Tour after meeting with us. Total we had 4 weeks and we managed to cycle 900 km. Where many of the miles were in more than 4000 meters altitude. It was an unforgettable trip, with the greatest hospitality we have met up until today on our trips. We also meet a couple from Poland, Dawid and Marta. Those we cycled with for eight days and got a friendship for life.